Depresja objawy

Depresja objawy – jest chorobą, która dotyka coraz większa liczbę osób. Jej leczenie jest niezwykle trudne, czasem wręcz niemożliwe. Wszystko zależy od stopnia rozwoju depresji i samego pacjenta. Początkowe objawy depresji mogą zostać zlekceważone, zwłaszcza przez chorego. Dlatego tak ważne jest to, by bliscy chorej osoby w porę dostrzegli niepokojące sygnały.

Depresja objawydepresja objawyDepresja objawy -przede wszystkim zwrócić uwagę należy na pogarszający się stan emocjonalny, przejawiający się apatią, sennością, brakiem zainteresowania czymkolwiek oraz spadkiem dobrego nastroju. Oczywiście takie objawy nie muszą wcale świadczyć o tym, że choruje się na depresję. Czasem mogą być zwyczajnym brakiem formy lub wynikiem dużego zmęczenia. Jeśli jednak nie ustają w ciągu kilku dni, może to świadczyć o poważniejszym problemie. Ważne jest to by jak najszybciej rozpoznać depresję. Ma to szczególne znaczenie dla pomyślnego leczenia. Im później jest ona wykryta, chory cierpi coraz bardziej.

Objawy depresji mogą być łagodne, umiarkowane lub ciężkie. W każdym przypadku ma ona inne podłoże i jest wynikiem różnych przeżyć. W początkowym okresie depresja nie wpływa znacznie na prawidłowe funkcjonowanie, z czasem jednak może prowadzić do poważnych zaburzeń. Chory w wyniku przedłużającego się stanu depresyjnego ma powiększające się kłopoty z koncentracją, nie umie podejmować jakichkolwiek decyzji, bo każda wydaje mu się zła. Pojawia się także niezdefiniowany strach i uczucie pustki i braku nadziei. Depresji mogą towarzyszyć także fizyczne dolegliwości. Choremu może być wciąż zimno, czuje duże napięcie, a nawet ból zlokalizowany w różnych miejscach ciała. Depresja w głębokim stadium rozwoju może także być przyczyną podejmowania wielokrotnych prób samobójczych lub okaleczania się. W takich wypadkach konieczna jest już jednak hospitalizacja oraz silne leki psychotropowe.

Depresja objawy – jakie by nie były objawy depresji, należy jak najszybciej zacząć walczyć z tą chorobą i nie dopuścić do pogłębienia się niepokojących objawów.

Leave a comment: