Miażdżyca – arterioskleroza

Miażdżyca tętnic inaczej zwana stwardnieniem tętnic to powszechnie znane nazewnictwo dla arteriosklerozy. Charakterystyczną cechą są tracące elastyczność i grubiejące ściany tętnic. W części przypadków proces ten wywołany jest starzeniem. W wielu jednak przypadkach ma to związek z miażdżycą, a więc odkładaniem się tłuszczu na wewnątrz tętnicy na ściankach. Złogi substancji tłuszczowych to przede wszystkim cholesterol oraz substancja tłuszczo pochodna, która krąży we krwi. Substancja ta jest jednym z głównych składników budujących błony komórkowe oraz części hormonów.

miażdżycaMiażdżyca tętnic diagnozowana jest najczęściej w tętnicach wieńcowych serca oraz tętnicach szyjnych, dzięki którym krew dopływa do mózgu. Niemniej pojawić się może w każdej tętnicy ludzkiego organizmu. Nieleczona miażdżyca może doprowadzić poprzez odkładające się złogi tłuszczowe, do udaru bądź zawału serca. W pewnym stopniu stwardnienie i zwężenie tętnic dotyczy większości osób w średnim lub starszym wieku.  Objawy są bardzo często prawie nierozpoznawalne, aż do czasu, kiedy choroba przybiera etap zaawansowany. Aby uzyskać informacje diagnostyczne lekarz zleca badanie poziomu cholesterolu oraz stosunek cholesterolu HDL, czyli lipoprotein o wysokiej gęstości do cholesterolu LDL, czyli lipoprotein o niskiej gęstości.

Do określenia występowania miażdżycy lekarz wykonuje badania w zależności od potrzeby. Należą do nich: angiografia, pozytronowa tomografia emisyjna, cewnikowanie serca oraz ultrasonografia dopplerowska.   Wielu lekarzy uważa tę chorobę za niemożliwą do całkowitego wyleczenia, jednakże należy leczyć zarówno już postępującą chorobę, jak i jej objawy za pomocą leków farmaceutycznych oraz różnych form terapeutycznych.   W każdym przypadku konieczna jest najczęściej zmiana diety. Wielu lekarzy wskazuje też metody alternatywne do standardowego leczenia, takie jak ziołolecznictwo, homeopatia, naturopatia połączona z leczeniem dietą, joga i medytacja, a także samo leczenie polegające na całkowitej zmianie trybu życia, w tym zaprzestanie palenia tytoniu, wprowadzenie ćwiczeń fizycznych i przestrzeganie diety ubogiej w tłuszcze nasycone.  W przypadku stosowania farmaceutyków lekarz, zwłaszcza u pacjentów, którym metody naturalne nie pomagają może przepisać leki w postaci: nitrogliceryny czy beta – adrenolityki. Jeśli leczenie farmakologiczne nie jest skuteczne zwykle choremu zaleca się zabieg chirurgiczny w postaci balonizacji tętnic wieńcowych wszczepieniu baypassów, endarterektomii czy też terapii genowej.

Dieta surowa, która jest… smaczna! – kliknij tutaj

Leave a comment: