Objawy depresji

Objawy depresji -wśród objawów świadczących o zachorowaniu na depresję specjaliści wyróżniają symptomy emocjonalne, poznawcze, ale także motywacyjne i somatyczne. Objawy emocjonalne są najczęściej pierwszymi, które można zauważyć. Ważne jest jednak to, że dostrzec je mogą nie tyle co chorzy, ale osoby będący dla nich bliskie, czyli rodzina, znajomi. Polegają one głównie na obniżonym nastroju i powracających stanach złego samopoczucia. Osoba cierpiąca na depresję często jest smutna, a także odczuwa ciągły lęk, mający nieznane bliżej podłoże.

Objawy depresjidepresja objawy  - objawy depresjiW początkowym okresie depresji objawy jakie można  zaobserwować to spadające zainteresowanie niemal wszystkim, co dzieje się dookoła chorego.  W niektórych przypadkach pojawia się także brak kontroli nad  niespodziewanymi atakami płaczu oraz nerwowości. Mówiąc o objawach poznawczych  szczególnie istotne są te, które mają na celu zaniżanie własnej wartości oraz negatywna samoocena. Mają one szczególne znaczenie dla późniejszego rozwoju choroby. Na tym etapie mogą także pojawić się próby targnięcia się na własne życie oraz wszelkie urojenia prowadzące do dalszych samookaleczeń.

Objawy depresji – co jeszcze warto wiedzieć

Objawy  motywacyjne w depresji przejawiają się tym, iż osoba taka nie potrafi sama zmobilizować się do jakiegokolwiek działania, staje się apatyczna i ma coraz większe problemy z podjęciem nawet prostych decyzji. W przypadku objawów somatycznych, w depresji objawiają się one tym, iż chory cierpi na znaczne zaburzenia snu, dzień miesza mu się z nocą. Pojawiają się problemy z apetytem, może to być brak, lecz także zbyt wzmożony apetyt. Szczególnym objawem depresji są jednak próby samobójcze. Są one symptomem mocno zaawansowanej depresji i najczęściej podlegają leczeniu szpitalnemu. Wobec inne słabszych przypadków chorych na depresję można zastosować tylko leczenie farmakologiczne.

Depresja objawy – wszelkie objawy opisane powyżej wymagają konsultacji z lekarzem lub też psychologiem w celu podjęcia odpowiedniego leczenia.

Leave a comment: